Företag och verksamheter

Här kan du som är företagare få information om vilka tillstånd, ansökningar och anmälningar som krävs om du startar eller ändrar din verksamhet. Du kan även få konkreta råd och tips om olika verksamheter eller områden.

Miljöbalken är den lagstiftning som gäller för all verksamhet som kan medföra en risk för påverkan på miljön eller människors hälsa. Det är viktigt att du känner till hur miljöbalken berör dig som företagare. För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.

Det är viktigt att tänka på att det även finns andra bestämmelser än miljöbalkens som kan gälla för din verksamhet, till exempel livsmedelslagstiftningen, kemikalielagstiftningen och plan- och bygglagen.