Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter om registrerade, medelstora förbränningsanläggningar på en webbplats, som allmänheten har tillgång till.

Anläggningar, som tas i drift efter den 19 december 2018, ska registreras innan de tas i drift. Övriga anläggningar ska registrera sig senast 1 januari 2024 eller 1 januari 2029, beroende på anläggningens effekt.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från kravet på registrering. Det gäller till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.


Registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

Kommun

Verksamhetsutövare

Kontaktuppgifter

Karlshamn

Namn: Karlshamn Energi AB

Organisationsnummer: 556223-8849

Postadress: Box 174, 374 23 Karlshamn

Telefon: 0454-818 00

E-post: kundservice@karlshamnenergi.se

Olofström

Namn: Olofströms Kraft AB

Organisationsnummer: 556415-2436


Postadress: Östra Ringvägen 219, 293 40 Olofström

E-post: kund@okab.net

Telefon: 0454 – 980 00

Sölvesborg

Namn: Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Organisationsnummer: 556639-1008

Postadress: Sölvesborg Energi och Vatten AB,
294 80 Sölvesborg

E-post: info@solvesborgenergi.se

Telefon: 0456 – 816 880

Sölvesborg

Namn: Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a.

Organisationsnummer: 736200-2102

Postadress: Box 45, 291 07 Fjälkinge

Telefon: 044-28 61 00

Senast uppdaterad: