Kontaktformulär

Via formuläret nedan kan du skicka meddelande till oss. Om du skickar meddelande via formuläret, kommer vi att behandla personuppgifter som du lämnar. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad.

Allmän handling

Det du skickar in blir en allmän handling, som vi kan behöva lämna ut om någon begär det.

Anonym

Du kan vara anonym om du skriver "Anonym" i fältet för namn och inte fyller i några kontaktuppgifter eller uppgifter om dig själv i övriga fält. Anonyma ärenden är oftast svårare för oss att utreda, eftersom vi inte har möjlighet att efterfråga fler uppgifter från dig . Du har inte heller någon möjlighet att överklaga ett beslut i ärendet, till exempel att det avslutas.

Klagomålsärenden

I klagomålsärenden ber vi dig att i första hand använda våra särskilda blanketter för detta: Klagomålsblankett och Klagomål - nedskräpning.

Återkoppling

När du skickar meddelandet, får du en bekräftelse till den e-postadress du angivit. Bekräftelsen innehåller även en kopia av de uppgifter du lämnat.
Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet