Interna bestämmelser

Det finns ett antal viktiga interna styrdokument som reglerar Miljöförbundet Blekinge västs verksamhet. Förbundet har en förbundsordning som ytterst reglerar förbundets verksamhet med avseende på styrning, verksamhetsinriktning och representation.

Delegationsordningen ett viktigt styrdokument, som reglerar vilka beslut som får fastställas på förvaltningsnivå och vilka som måste lyftas till förbundets direktion.

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet