Organisation

Foto: Sofia Engzell

Miljöförbundet Blekinge Väst består av förbundsdirektionen och förvaltningen. Direktionen är den förtroendevalda nämnden. Förvaltningen ansvarar för att i praktiken genomföra uppdraget enligt lagstiftning och i enlighet med vad direktionen beslutar.

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst

Direktionen består av ledamöter, som representerar var och en av medlemskommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Det är tre ledamöter från varje medlemskommun. Ordförandeskapet innehas enligt förbundsordningen alltid av Olofströms kommun. Posten som första vice ordförande innehas alltid av ledamot från Karlshamn. Andra vice ordförande ska vara en ledamot från oppositionen i Sölvesborg. Detta regleras i förbundsordningen.

Förvaltningen

Förbundschef

Kaisa Sandstedt
tel: 0456 - 81 67 80

Strategi- och serviceavdelningen

I strategi- och serviceavdelningen finns förvaltningens ledning och administrativa funktioner. Här jobbar förbundschef, biträdande förbundschef, arkivassistent, nämndssekreterare, personaladministratör och verksamhetsutvecklare. Det är också på denna avdelning som kommunekologen arbetar.

Miljöskyddsavdelningen

På miljöskyddsavdelningen arbetar miljö- och hälsoskyddsinspektörer med tillsyn och andra ärenden rörande miljöfarlig verksamhet av olika slag. Miljöfarlig verksamhet är ett brett begrepp och omfattar till exempel:

 • tillverkningsindustri av olika slag,
 • avloppsreningsverk (gemensamhetsanläggningar),
 • lantbruk (både växtodling och djuruppfödning),
 • täkter,
 • biltvättar,
 • vindkraft, och
 • verkstäder.

Andra områden som hanteras är strandskydd, köldmedieanläggningar och förorenade områden

Hälsoskyddsavdelningen

På hälsoskyddsavdelningen arbetar miljö- och hälsoskyddsinspektörer med till exempel:

 • tillsyn på offentliga lokaler, hygienlokaler och hyreshus,
 • kontroll av restauranger och andra livsmedelsverksamheter,
 • enskilda avloppsanläggningar,
 • försäljningstillsyn (receptfria läkemedel, folköl och tobak), samt
 • inspektioner av fartyg och utfärdande av saneringsintyg för dessa.

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet