Miljöförbundets taxa

En tydlig regel inom myndighetsutövning på miljö- och hälsoskyddsområdet är att tillsynen ska bekostas av den, som tillsynen riktas mot. Denna princip kallas Polluters Pay. Trots denna regel är cirka 50 % av kostnaden för miljöförbundets verksamhet skattefinanisierad via bidrag från ägarkommunerna. Andelen från respektive kommun är baserat på befolkningsmängd.

Foto av Ingo Joseph från Pexels

För myndighetsutövningen finns det taxa antagen inom olika tillsynsområden. I princip består taxan av tre kategorier av avgifter.

  • Avgifter för handläggning av olika former av tillstånd, anmälningsärenden och registreringar.
  • Fasta årliga tillsynsavgifter för specifikt uppräknade verksamhetskategorier.
  • Timkostnad för den tillsyn som inte omfattas av de två tidigare kategorierna.

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet