Privatpersoner

Här hittar du information om sådant som berör dig som privatperson, till exempel om enskilda avlopp, enskilt dricksvatten, värmepumpar, hushållsavfall, hälsoskyddstillsyn och inomhusmiljö. På denna sida får du också information om hur du själv kan minska din miljöpåverkan i olika sammanhang.