Strandbad

Det tas prover på vattnet vid flertalet badplatser i våra tre kommuner men även i resten av Sverige. Reslutatet av provtagningen samlas på webbplatsen Badplatsen, se länk längst ner på denna sida.

Kommunala badplatser i västra Blekinge

Miljöförbundet är tillsynsmyndighet för kommunala badplatser i västra Blekinge men det är kommunen som sköter provtagningen. Om analysresultaten visar att vattnet är otjänligt, bör kommunen avråda från bad. Det kan göras på webbplatsen Badplatsen, på kommunens webbplats och genom att sätta upp skyltar på den aktuella badplatsen.

Nedan finns länkar till information om kommunala badplatser i våra medlemskommuner.

Algblomning och vattenkvalitet

Hälsorisker vid algblommning

Vid så kallad algblomning innehåller vattnet mycket växtplankton och cyanobakterier. En del av dessa kan producera gifter. Algblomningarna kan därför ge hudirritation om man badar. Det kan också vara hälsofarligt att få i sig vattnet, främst för små barn och husdjur. Det är i därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för inte riskera att få i sig vattnet. Man bör heller inte låta djur dricka av vattnet.

Hur ser algblomning ut?

Algblomning kan se ut på olika sätt beroende på vilka arter som massförökar sig och på vädret. Vid lugnt väder kan växtplankton samlas vid vattenytan, som täcks av en hinna eller klumpar. Färgen kan varier från blågrönt till brunt. Vattnet kan också bli strimmigt eller gryningt av alger. Grumlingen kan göra vattnet nästan helt ogenomskinligt.

Om siktdjupet är mindre än en meter, är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög. Vattnet kan dock vara grumligt även av andra orsaker.

Mer information om algblomning finns till exempel på SMHI:s webbplats, se länk nedan.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner