Boende

Foto: Sofia Engzell

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det viktigt för hälsan att miljön inne i våra bostäder är så bra som möjligt. En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden måste också fungera ur hygienisk synpunkt.

Har du klagomål på ditt boende?

Om du har problem med din bostad ska du kontakta fastighetsägaren, som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav. Om problemen orsakas av en granne, råder vi dig att först försöka prata med honom eller henne. Om det ändå inte blir bättre, kolla då om du kan få hjälp från hyresvärden/fastighetsägaren.
Är du inte nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet, kan du lämna ett klagomål till miljöförbundet som vid behov kan ställa krav på fastighetsägare att åtgärda brister i inomhusmiljön.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner