Enskilda avlopp

Har du inte tillgång till kommunalt avloppsnät, så har du troligtvis ett enskilt avlopp. Du som fastighetsägare ansvarar för att ditt enskilda avlopp fungerar och inte släpper ut avloppsvatten som är dåligt renat.

Krav på avloppets funktion

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Du, som har enskilt avlopp, är skyldig att se till att avloppsanläggningen uppfyller de krav lagen ställer. Det är också viktigt att du regelbundet kontrollerar att din anläggning fungerar som det är tänkt och renar tillräckligt. Detta kallas i lagen för egenkontroll.

Ansökan eller anmälan krävs

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning, måste du först göra en ansökan eller anmälan till Miljöförbundet. Mer information om detta finns på sidan Planera och bygga enskilt avlopp.

Miljöförbundet är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Det är vår uppgift är att granska din ansökan samt ge råd och vägledning. Däremot kan vi inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha.

Vid ansökan görs bedömningar av ditt avlopp utifrån den rådande miljölagstiftningen, Naturvårdsverkets allmänna råd samt de lokala förutsättningar som råder i området. En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Utbyggnad av allmänt avloppsnät

Information om utbyggnad av allmänt avloppsnät får ni genom att kontakta va-huvudmännen i respektive kommun, Sölvesborg Energi Länk till annan webbplats. för Sölvesborg, OKAB Länk till annan webbplats. för Olofström och Karlshamns Energi och Vatten Länk till annan webbplats. för Karlshamn.

Mer information om enskilda avloppsanläggningar hittar du på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida och på Avloppsguidens hemsida, se under Relaterade länkar nedan.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner