Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du information om datum för kommande direktionssammanträden och det senaste direktionsprotokollet.

Beslutat protokoll kan överklagas inom tre veckor från publiceringsdatumet.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av direktionens beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Anmälan om överklagan ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits (när taget beslut publicerats på förbundets digitala anslagstavla).

Länk till föredragningslista till sammanträde 2021-11-04 , 310 kB. (, 310 kB)

På mötet behandlas bland annat miljöförbundets budget för år 2022. Mötet är offentligt och hålls i Odd Fellow-lokalen i Sölvesborg.

Förbundets senaste protokoll