Djur och natur

Blekinge har en varierande natur. I vårt verksamhetsområde finns både kust och hav, odlingslandskap och ädellövskogar och i norr möter barrskogen.

Miljöförbundet bistår medlemskommunerna i olika sammanhang med sakkunskap kring natur och naturvårdsfrågor.