Förvildade tamkatter

Grannens katt på välkommet besök i trädgården. Foto: Sofia Engzell.

Det man ofta menar, när man säger vildkatt, är mer eller mindre förvildade tamkatter. Eller kanske grannens katt, om den gör ovälkomna besök på den egna tomten. Förvildade tamkatter räknas inte som vilda djur i lagstiftningen. Om ingen vill eller kan ta hand om dem, får polismyndigheten fatta beslut om avlivning.

I Europa finns en vild, tamkattsliknande art, som heter vildkatt (Felis silvestris). Arten har funnits i Sverige under stenåldern. Man har hittat ben efter den vid olika utgrävningar. Idag finns arten inte i Sverige. Den är starkt hotad och man försöker rädda den inom ramen för olika EU-program.

Miljöförbundet får ibland ta emot klagomål kopplat till katter, som far illa. Det är dock numera länsstyrelserna, som har ansvar för djurskyddsarbetet. Miljöförbundet har i praktiken inget med dessa ärenden att göra.

Om en katt far illa och har en ägare, eller någon som kan anses vara ägare, kan det vara ett djurskyddsärende. Man ska då kontakta länsstyrelsen. I annat fall är det polisen som är tillsynsmyndighet för hundar och katter. Polisen kan fatta ett beslut att katten får avlivas. De utför dock inte själva avlivningen.

Om du vet med säkerhet att en katt saknar ägare och vill hjälpa den, kan du kontakta någon djurskyddsförening eller ett katthem. Dessa drivs ideellt. I mån av resurser kan de ibland hämta in eller ta emot katten och försöka hitta ett nytt hem till den.

Senast uppdaterad: