Kråkfåglar och måsfåglar

Foto: Monica Malmberg.

Miljöförbundet får regelbundet in klagomål på dessa fågelgrupper. Framförallt upplevs de som störande i mer tätbebyggda områden.

Vill man lämna klagomål till miljöförbundet, bör man i första hand använda sig av miljöförbundets klagomålsblankett. Lägg gärna lite tid på att beskriva vilka problem du upplever samt när och var problemen upplevs. Då har vi bättre förutsättningar att hantera klagomålet.

Kråkfåglar

Kråkfåglar kallas även svartfågel. Den art som vanligast förekommer i klagomål till miljöförbundet är kaja. Klagomål på kråka förekommer också.

Måsfåglar

Här ingår olika trut- och måsarter. Ibland kallas dessa även vitfågel. Vanligaste klagmålen till miljöförbundet rör fiskmås och gråtrut, som häckar på tak.

Möjliga åtgärder

För att få ingripa mot dessa fåglar under pågående häckningar måste man ha en dispens från Artskyddsförordningen. Dessa ärenden hanteras av länsstyrelsen

Som fastighetsägare kan man till exempel sätta upp hinder för fåglarna. Rader av piggar längs taknockar, gungställningar etc. gör det svårt för fåglar att sitta där. Ventilationsutblås och skorstenar kan behöva särskilda skydd, som gör att fåglarna inte kan bygga bo där.

Senast uppdaterad: