Naturreservat

Naturreservat är ett av de viktigaste verktygen för att bevara biologisk mångfald. Det finns i miljöbalken möjlighet för både kommuner och staten att bilda naturreservat. I hela landet finns idag ca 3 500 naturreservat. I Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhetsområde finns det över 50 stycken statliga naturreservat och 1 kommunalt reservat (februari 2023).

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara och utveckla områdets naturvärden. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan också kontakta länsstyrelsen i Blekinge för information.

Senast uppdaterad: