Naturreservat

Naturreservat är ett av de viktigaste verktygen för att bevara biologisk mångfald. Det finns i miljöbalken möjlighet för både kommuner och sataten att bilda naturreservat. I hela landet finns idag ca 3500 naturreservat. I Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhetsområde finns det 37 stycken statliga och 1 kommunalt reservat.

Foto: Sofia Engzell

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan också kontakta länsstyrelsen i Blekinge för information.

Senast uppdaterad: