Avfall

Rätt hanterat kan avfall vara en resurs, som minskar vår miljöpåverkan genom att energianvändning och efterfrågan på nya råvaror minskar. Felaktig hantering av avfall kan medföra allvarliga skador på vår miljö och hälsa. Vi behöver alla bidra till en bra avfallshantering genom att följa bestämmelser och anvisningar.