Transport och hantering av avfall

Foto: Monica Malmberg

Om du transporterar avfall yrkesmässigt eller om du transporterar avfall från din egen verksamhet behöver du söka tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge.

Tillstånd för transport av avfall

Du behöver söka tillstånd för transport av avfall i nedanstående fall:

  1. Du transporterar avfall yrkesmässigt, vilket innebär att du utför transporter av någon annans avfall (detta gäller oavsett mängd). Det gäller både om du har ett yrkestrafikföretag och om du har ett serviceföretag.
  2. Du transporterar avfall som uppkommer i eller i samband med din verksamhet, beroende på vilken mängd och typ av avfall du vill transportera. I följande fall behövs tillstånd:
  • Mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år.
  • Mängden avfall som ska transporteras överskrider 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år,
  • Avfallet innehåller kvicksilver men utgörs inte av hela lysrör eller andra ljuskällor.
  • Avfallet innehåller cyanid, kadmium eller PCB-produkter.

Tillstånden för transport av farligt avfall gäller vanligtvis i fem år. Tillstånd för icke-farligt avfall kan gälla tills vidare men kan också vara tidsbestämda.

Anmälan om transport av avfall

Du behöver anmäla transport av farligt avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet, om du själv vill transportera ditt farliga avfall. Observera dock punkterna ovan. För dessa krävs istället tillstånd.

Du behöver också anmäla transport av farligt avfall om du vill transportera avfall, som innehåller farliga jordbrukskemikalier, flyg- och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbestinnehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall.

Anmälan gäller i fem år.

Anmälan om annan hantering av avfall

Du behöver även anmäla:

  • yrkesmässig insamling av avfall, och
  • avfallshantering av handlare eller mäklare.

Senast uppdaterad: