Eldning av avfall

Att elda avfall är normalt sett inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under förutsättning att det inte orsakar störningar för omgivningen. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Avfall är en resurs om vi tar hand om det på rätt sätt. Genom att sortera och samla in avfall kan materialet, energin eller näringen som finns i avfallet tas till vara. Avfallseldning utan rökgasrening innebär också utsläpp av olika miljögifter. Att elda avfall utan rening är därför både slöseri med naturresurser och en risk för människans hälsa och miljön.

Villapanna

Om du har en vedeldad panna är det viktigt att den eldas med ved och inget annat. I en villapanna går det inte att nå så höga temperaturer att man undviker att det bildas farliga föroreningar som kan skada både dig själv och miljön. Endast i särskilda anläggningar för avfallsförbränning kan man nå tillräckligt höga temperaturer och dessutom rena de föroreningar som uppstår.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är sådant avfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, till exempel växtdelar, gräsklipp och löv. Även stubbar och annat vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår i begreppet trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller materialåtervinnas. Genom att kompostera avfallet tar du tillvara på näringsämnena i materialet samtidigt som du minskar avfallsmängderna. Om du samlar grenar och kvistar i högar, kan de även fungera som faunadepåer som gynnar insektsliv och kan fungera som skydd för till exempel igelkottar. Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall till VMAB Länk till annan webbplats., antingen genom att själv köra avfallet till din närmsta återvinningscentral (förutom Tubbaryds återvinningscentral) eller beställa upphämtning av avfallet i kärl.

Det är i vissa fall tillåtet att elda trädgårdsavfall som uppkommit i den egna trädgården. Bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall finns i våra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Inom detaljplanelagt område råder förbud mot eldning av trädgårdsavfall mellan 1 april - 30 september, med undantag för valborgsmässoafton 30 april.

Sedan 1 januari 2024 råder förbud mot att elda avfall som har samlats in och förberetts för återanvändning eller materialåtervinning. Det betyder att du inte får samla ihop trädgårdsavfall från någon annan och elda det. Planerar du att samla ihop trädgårdsavfall och elda detta i samband med en offentlig tillställning ska du söka dispens.

Om du ska elda trädgårdsavfall, behöver du alltid se till så att du inte stör omgivningen. Du ska kunna elda utan att det orsakar problem för grannar. Du bör alltid kontrollera aktuella väderförhållande samt informera din omgivning innan du eldar. Eldning får såklart inte ske när det råder eldningsförbud. Det är din skyldighet som arrangör/fastighetsägare att ta reda på vad som gäller när du ska elda. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen och räddningstjänsten.

Otillåten eldning av avfall

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott, som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Senast uppdaterad: