Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

De lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna kompletterar övrig lagstiftning och rör områden som är just lokala, d.v.s. som finns inom detaljplanelagt eller liknande tätbebyggt område. Syftet med förskrifterna är att förhindra att det uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön.

I föreskrifterna kan du få information om:

  • Inrättande av annan toalett än vattentoalett
  • Hållande av djur
  • Tomgångskörning
  • Spridning av gödsel
  • Tvätt av bilar
  • Tvätt av båtar
  • Eldning av fast bränsle och trädgårdsavfall

Länkar till miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för respektive kommun finns under relaterade länkar nedan.

Senast uppdaterad: