Lokala ordningsföreskrifter

Enligt ordningslagen (SFS 1993:1617) får en kommun meddela lokala ordningsbestämmelser. Det är polismyndigheten som har tillsynen enligt lokala ordningsregler. De lokala ordningsreglerna har delvis till syfte att reglera störningar av betydelse för hälsa och miljö inom tätbebyggt område.

Karlshamn ordningsföreskrifter

Ordningsstadgan är endast länkad på denna sida. Om du vill ställa frågor med anledning av ordningsstadgan bör det i första hand ske genom kontakt med Karlshamn kommun.

Kontaktuppgifter till Karlshamns kommun finns på kommunens internetsidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nedan finns länkar till Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter:

Olofströms ordningsföreskrifter

Ordningsstadgan nedan hör till Olofströms kommun och är endast länkad in till denna sida. Om du vill ställa frågor med anledning av ordningsstadgan bör det i första han ske genom kontakt med Olofströms kommun.

Kontaktuppgifter finns på Olofströms kommuns internetsidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klicka här för att öppna ordningsstadgan för Olofströms kommun i eget fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sölvesborg ordningsstadga

Sölvesborgs kommun har en allmän ordningsstadga och lokala ordningsföreskrifter för torghandel med mera. Om du vill ställa frågor med anledning av ordningsstadgan bör det i första han ske genom kontakt med Sölvesborgs kommun.

Kontaktuppgifter till Sölvesborgs kommun hittar du här internetsidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nedan finns länkar till Sölvesborgs kommuns ordningsföreskrifter:

Senast uppdaterad: