Lagar och förordningar

Miljöförbundets tillsynsverksamhet regleras i huvudsak av miljöbalken och, för livsmedelområdet, av EU-direktiv samt livsmedelslagen. Utöver dessa finns ytterligare ett betydande antal lagar, förordningar och föreskrifter.

Foto av Sora Shimazaki från Pexels

Miljöförbundets adminstration regleras av ett flertal lagar. De mest betydande är kommunallagen, förvaltningslagen och sekretesslagen.

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet