Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter som har betydelse för Miljöförbundets verksamhetsområde finns i alla medlemskommunerna.

Foto av Gerd Altman från Pixabay

Varje kommun har sina egna föreskrifter som är antagna av kommunfullmäktige i respektive kommun.