Kompostering

Att bryta ner organiskt avfall till jord är en naturlig process och en del av det ekologiska kretsloppet. Med en egen kompost hjälper du naturen på traven genom att skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för nedbrytningen. Det som krävs är rätt material, lite kunskap och en del tålamod.

Du som komposterar får en näringsrik gödning och jordförbättrare till din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen att veta att du bidrar till en bättre miljö och hjälper till att minska sopberget.

Vad säger reglerna?

Trädgårdsavfall

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten, förutsatt att olägenhet inte uppstår. Det gäller såväl en- som flerfamiljshus. Tänk på att du inte får lägga trädgårdsavfallet på någon annans fastighet utan lov, eftersom det kan räknas som nedskräpning.

Matavfall

Det är också tillåtet att kompostera matavfall från det egna hushållet, om du först lämnar in en anmälan till miljöförbundet, enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen. För att komposteringen ska kunna godkännas, måste du själv ta hand om kompostjorden och se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenhet inte uppstår. Anmälan gäller i max 10 år.

Vid kompostering av matavfall utomhus måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att flugor, fåglar eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren behöver därför vara försedd med lock och behållarens botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta.

Latrin och slam

Latrin eller slam från det egna hushållet får du också kompostera, om du först lämnar in en anmälan till miljöförbundet, enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen. För att komposteringen ska kunna godkännas, måste du själv ta hand om kompostjorden och se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenhet inte uppstår. Anmälan gäller i max 10 år.

För att slippa latrin-/slamhämtning krävs en dispens enligt föreskrifter för avfallshantering för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg kommun. Dispensen gäller i max 10 år.

Senast uppdaterad: