Sälar

Ibland kontaktas miljöförbundet angående döda sälar i vattnet eller längs kusten. Sälkadaver i anslutning till vatten är naturligt och blir vanligare när sälstammen ökar. De utgör också en viktig födoresurs för till exempel havsörnar.

Sälkadaver vid kommunal badplats

Om ett sälkadaver ligger i anslutning till en kommunal badplats kan man kontakta berörd kommun direkt. Detta då det är kommunen som är ansvarig för badplatsen och som får vidta eventuell åtgärd. Miljöförbundet är tillsynsmyndighet för de kommunala badplatserna. Vi gör inga praktiska åtgärder, som att flytta kadavret.

Kommunala badplatser i Sölvesborgs kommun Länk till annan webbplats.

Kommunala badplatser i Karlshamns kommun Länk till annan webbplats.

Sälkadaver vid annan badplats

För badplatser som inte är kommunala, är det markägaren som får avgöra om någon åtgärd ska vidtas. Miljöförbundet är inte tillsynsmyndighet för sådana badplatser.

Senast uppdaterad: