Ormar

Kopparödla

Foto: Sofia Engzell

Av våra tre svenska ormarter är det bara huggormen som är giftig för människa. Vår vanliga snok och den mer ovanliga hasselsnoken är ofarliga för oss. Kopparödlan (bild ovan) är väldigt lik en orm, men är i själva verket en ödla utan ben.

Orm på tomten

Alla ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att man inte får döda eller skada ormar eller deras ägg. Man får inte heller flytta på dem, med undantag för huggorm på tomt. Om man flyttar en huggorm, måste man vara försiktig. Även om ormar vanligtvis är fredliga, kan huggormen bitas i självförsvar.

Tips om att flytta huggorm finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Här finns också tips om hur man gör sin tomt mindre tilltalande för huggormar. Miljöförbundet Blekinge Väst känner tyvärr i nuläget inte till personer eller företag, som kan anlitas för att flytta ormar.

Kännetecken för olika ormarter

Med lite övning kan man lära sig att skilja våra tre ormarter och kopparödlan från varandra. Nedan listas de mest typiska karaktärerna. Bra bilder på de olika arterna finns på PandaPlanets webbplats Länk till annan webbplats.. Där finns också information om de olika arterna. Information om de olika arterna finns också på SLU Artdatabanken, se under "relaterade länkar" nedan.

Huggorm

 • Sicksackmönstrad ovansida (kan även vara helt mörk)
 • Inga ljusa fläckar vid huvudet
 • Långsmala pupiller (som på en katt)
 • Inget mörkt band genom/över ögonen

Snok

 • Två ljusa fläckar vid huvudets bas
 • Runda pupiller

Hasselsnok

Om du ser en hasselsnok, rapportera det gärna på Artportalen Länk till annan webbplats., eller kontakta kommunekologen. Hasselsnoken är relativt ovanlig och en art som minskar i antal. Därför är observationer intressanta.

 • Brungrå färg
 • Mörkt streck genom ögat
 • Runda pupiller

Kopparödla

Kopparödlan (bild ovan) ser ut som en orm, men är en ödla utan ben. Den är helt ofarlig för männskor och husdjur.

 • Ingen "hals". Ormarnas kropp smalnar av precis nedanför huvudet. Hos kopparödlan går huvudet över i kroppen utan en tydligt synlig avgränsning.
 • Metalliskt skimmer
 • Kan blinka (det kan ingen av ormarna ovan)

Senast uppdaterad: