Fladdermöss

Foto: Monica Malmberg

Fladdermöss är fridlysta och får inte skadas. Det gäller även deras boplatser. Fladdermössen gör stor nytta genom att äta insekter, till exempel myggor. Har man problem med fladdermöss i ett bostadshus, ska man kontakta länsstyrelsen.

Insektsätare som behöver hål

Fladdermöss kan inte gnaga och de gör inga egna bon. De är beroende av lämpliga hålrum för att vila på dagen, föda upp sina ungar och övervintra. I naturen söker de sig till hål i trädstammar, grottor och liknande utrymmen. Numera är det ont om träd med lämpliga hålrum. Även andra boplatser har blivit ovanligare i det moderna samhället.

Du gör en stor insats om du sätter upp fladdermusholkar Länk till annan webbplats. eller gör din jordkällare till en fladdermusvänlig övervintringsplats Länk till annan webbplats.. Som tack får du färre myggor i trädgården. Du kan även få hjälp med andra insektsproblem. Fladdermössen äter även små nattaktiva fjärilar och skalbaggar, som kan vara skadegörare på till exempel fruktträd och andra odlingar samt skog.

Skyddade i lag

Fladdermöss omfattas av skydd i 4 § Artskyddsförordningen och i vissa fall även av 3 § Jaktlagen, samt den europeiska konventionen Eurobats Länk till annan webbplats. . Det är förbjudet att skada eller döda fladdermöss, att flytta dem och att förstöra deras boplatser. Den europeiska konventionen Eurobats skyddar även fladdermössens viktigaste jaktrevir.

Fladdermöss som bosätter sig inomhus

Ibland kan fladdermöss ta sig in på vindar eller i mellanväggar för att övervintra eller för att föda upp sina ungar. Då är det alltid genom ett befintligt hål de kommer in. Ofta fungerar det bra att samexistera med fladdermössen. Det är inte ens säkert att man märker att de är där.

Problem kan uppstå om fladdermössens spillning hamnar i ett dåligt ventilerat utrymme. Då torkar den inte och kan börja lukta. Man kan också störas av ljud från fladdermössen.

Även om man störs av fladdermössen, så får man inte på eget bevåg täppa till hålet de tar sig in igenom eller på annat sätt störa dem. Man måste kontakta länsstyrelsen för att diskutera om problemet kan lösas eller om man kan få en dispens. Dispensen kan till exempel ge lov att sätta igen ett hål efter att årets ungar blivit vuxna och alla djuren har lämnat boplatsen. Skulle ett hål täppas till med fladdermöss kvar inomhus, kommer de att dö där. Detta är ett brott och förstås också ett hemskt sätt för djuren att dö på. De döda fladdermössen kan dessutom lukta illa och dra till sig skadedjur.

Enstaka fladdermöss som kommer in

Det kan hända att fladdermöss av misstag kommer in i bostaden genom till exempel ett öppet fönster eller en skorsten. Detta är vanligast på sensommaren och början av hösten, när fladdermusungarna håller på att lära sig flyga. Du kan hjälpa dem att hitta ut igen genom att öppna rummets fönster på vid gavel och eventuellt släcka belysningen. Det kan vara bra att stänga innerdörrarna till resten av huset också.

Om fladdermusen inte flyger ut själv, utan sitter eller ligger stilla en längre stund, kan du ta på dig ett par tjocka handskar (inte tunna plast- eller gummihandskar) och försiktigt lyfta upp den och bära ut den. Handskarna behövs, då fladdermusen kan bli skrämd när du lyfter den och försöka bitas i självförsvar.

Häng fladdermusen upp och ned på till exempel en vägg eller en trädstam. Välj en plats i skuggan. Om vädret är varmt, eller om du tror att fladdermusen har varit inomhus en längre stund, kan den behöva vatten. Du kan då försöka ge fladdermusen lite vatten med en tesked, innan du sätter ut den.

Senast uppdaterad: