Djur i tätort

För vissa djur krävs tillstånd för att de ska få hållas inom detaljplanelagt område. Bestämmelserna finns i kommunernas lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Tillstånd krävs för att hålla nötkreatur, häst, get, får, eller svin; pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (tillstånd krävs inte för att hålla maximalt fem stycken hönor); tupp eller orm. Man söker tillståndet hos Miljöförbundet Blekinge Väst.

För katter och hundar krävs inget tillstånd men vissa saker kring dessa djur regleras i kommunerna ordningsföreskrifter. Det finns även annan lagstiftning, som reglerar hur man ska ta hand om sina katter och hundar..

Till vem ska man vända sig till i olika djurärenden?

Det finns en hel del regler och det är olika myndigheter som har hand om frågorna kring djur och djurhållning.

Om du misstänker att djur far illa, ska du kontakta länsstyrelsen, som har hand om djurskyddstillsynen. Länsstyrelsen i Blekinge har telefonnummer 010-224 00 00. Mer information hittar du på sidan Skötsel av djur på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

I dokumentet Vem ska man vända sig till i olika djurärenden? , 88.3 kB. finns en sammanställning över vanliga, djurrelaterade frågor.

Senast uppdaterad: