Katter

Foto: Monica Malmberg

Många har stor glädje av katten som sällskapsdjur, medan andra upplever katter som en störning. Kraven som ställs på kattägare är att katten ska tas väl om hand. Den som matar en katt ses i lagens mening som ägare.

Katter ska få tillsyn minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade katter ska ses till oftare. En katt har rätt att få sitt behov av social kontakt tillgodosett. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i dessa frågor och andra frågor kring djurskydd, dvs. kattens välmående.

Får grannens katt vara på min tomt?

Begreppet "sanitär olägenhet" används ibland fortfarande vid klagomål, trots att formuleringen ändrats när miljöbalken trädde i kraft. Man kan tycka att det är ohygienskt och störande när andras katter vistas på den egna tomten och kanske lägger sig i utemöblerna eller använder en rabatt som kattoalett. Det finns dock en dom från miljööverdomstolen, som i korthet innebär att katter får vistas på grannars tomter och om man vill skydda bilar, stolsdynor eller sandlådor från kattbesök, så får man själv skydda dem med presenningar, fiberduk eller liknande.

Miljöförbundets uppdrag

Miljöförbundets uppdrag är bland annat att utreda, med lagen miljöbalken som underlag, om olägenhet för människors hälsa föreligger. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens.

I en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20, mål nr M 398-00) har det fastslagits att lösspringande tamkatter inte kan anses vara en olägenhet av betydelse. Därmed kan man inte ingripa mot dessa katter med stöd av miljöbalken. För att olägenhet ska kunna anses föreligga måste det röra sig om ett mycket stort antal katter.

Kattägarens ansvar

Enligt 36 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Nedan följer några tips för vad du som kattägare bör tänka på.

 • Visa respekt för dina grannar och för dialog med dem för att undvika osämja. Uppmana dem att kontakta dig om katten ställer till med något, samt fråga vad de tycker om att din katt går fri. Kanske kan ni kompromissa i vissa frågor?
 • Kastrera din katt! Den slutar då att markera revir och håller sig hemma mer. Detta gör också att vi får färre oönskade katter, vilka riskerar att få leva ett hårt liv.
 • Minimera antalet katter till en eller ett fåtal. Kom ihåg att det krävs tillstånd från länsstyrelsens djurskyddsenhet för att hålla tio katter eller mer, om de är äldre än 12 månader.
 • Märk katten genom att förse den med ett halsband med kontaktuppgifter. Katter kan även märkas med identifieringsnummer i örat hos veterinär. Märkning kan förhindra att din katt råkar illa ut. Bedöms den som övergiven, riskerar den att avlivas.
 • Om katten är van att gå på låda inomhus, ställ gärna en kattlåda utomhus också. Det kan förhindra att katten förorenar i sandlådor och rabatter.
 • Vill du vara på den säkra sidan, håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer. Detta gäller särskilt i tätbebyggda områden. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, om man vänjer den vid det från början.
 • Om katten hålls inomhus, tänk då på att den ska ha tillgång till miljöberikning som till exempel upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa, gömställen samt kattlåda. Detta enligt djurskyddslagstiftningen, som länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för.

Om du känner dig störd

Om du känner dig störd, kontakta i första hand kattens ägare. Du, som hyr din bostad, kan kontakta fastighetsägaren om du inte får gehör hos kattägaren. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus, även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner. Nedan följer några tips för hur du kan freda dig mot oönskade katter;

 • Om katten förorenar på olämpliga platser finns preparat du kan köpa i handeln, som ”skrämmer” katten.
 • I handeln finns ”kattskrämmor”, som avger en signal som skrämmer bort katter men inte uppfattas av det mänskliga örat.
 • Spruta/kasta vatten på katten, om den kommer in på tomten. Tänk på att aldrig använda högtryckstvätt då denna kan orsaka allvarliga skador på katten! Om katten skadas är det ett djurskyddsbrott!
 • Ta in dina dynor, täck dem eller införskaffa en dynbox att förvara dem i för att förhindra att de får katthår och/eller kattavföring på sig.
 • Förse sandlådor med lock.
 • Förse dörrar och fönster, som du önskar hålla öppna, med nät.
 • Fiberduk kan läggas över trädgårdsland för att skydda grönsakerna.
 • Om du bor i en bostadsrättsförening kan ni gemensamt vidta åtgärder. En större bostadsrättsförening kan eventuellt förhandla till sig rabatt på kastrering till dess medlemmars katter.

Herrelösa katter

Om du stöter på herrelösa katter ska du kontakta polisen.

Senast uppdaterad: