Fågelinventering på Östra Torsö

Tofsvipa är en karaktärsart för strandängarna vid Östra Torsö.

Vart tredje år gör miljöförbundet en inventering av häckande fåglar på strandängarna vid Östra Torsö. Liksom inventeringen på Listershuvud, görs denna inventering på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge.

Strandängarna besöks vid tre tillfällen under inventeringsåret under månaderna april - juni. Inventeringen görs med en särskild metodik, som är utvecklad av Lunds universitet. Lunds universitet sammanställer resultaten åt länsstyrelserna och publicerar den i en rapport.

Senast uppdaterad: