Fågelinventering på Listershuvud

Bild

Bofink, en av karaktärsarterna på Listershuvud.

Miljöförbundet genomför varje år en inventering av häckande fåglar på Listershuvud, på uppdrag av länsstyrelsen Blekinge län. Inventeringen görs för att följa förändringar över tid.

Inventeringen görs med en särskild metodik, som är utvecklad av Lunds universitet. Lunds universitet sammanställer resultaten åt länsstyrelserna och publicerar den i en rapport.

Sträckan, som miljöförbundet inventerar, heter Häckfågeltaxering standardrutt 03E2H, Hörvik, Listershuvud.

Senast uppdaterad: