Direktionssammanträden 2024

Foto: Monica Malmberg

Direktionens sammanträdesdagar 2024

  • 1 februari
  • 14 mars
  • 11 april
  • 2 maj
  • 13 juni
  • 5 september
  • 3 oktober
  • 7 november (Budget 2025- sammanträdet är offentligt.)
  • 5 december