Kemikalier i vardagen

Foto: Sofia Engzell

Kemikalier behövs ibland för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. Ibland som självklarheter i rengöringsmedel men också i mindre självklara fall som tillsatta ämnen för att uppnå vissa funktioner i varorna. Det kan till exempel vara för att göra textil svår att tända eld på, en plast mjuk eller för att göra en metallyta blank. När ett kemiskt ämne finns i en vara, finns också risken att det kemiska ämnet läcker från produkten. Det kan ske vid tillverkningen, när du använder varan eller när den blir till avfall.

Risker för människor och miljö

Vissa kemikalier kan vara farliga. Människor och miljö utsätts för farliga ämnen som sprids via kemiska produkter och varor som finns omkring oss i vardagen. Det kan ske genom direkt kontakt till exempel vid inandning av ämnen som dunstar från rengöringsmedel, genom upptag i huden av kosmetiska produkter eller när barn suger på föremål.

Kemikalier kan vara akut giftiga, vilket betyder att de kan orsaka skada genast, till exempel genom att vara frätande. Det finns också kemikalier som kan skada genom att till exempel ge allergi.

En del ämnen bryts inte ner utan samlas i djurs och människors kroppar. I blodprover och bröstmjölk från människor har forskarna hittat många ämnen, varav en del kan påverka hormonsystemet och andra kan påverka nervsystemet.

Påverkan kan också ske indirekt. En stor mängd varor genererar en stor mängd avfall och med avfallet sprids kemikalierna vidare – till marken och till vattnet, och så småningom till grönsakerna och till fisken som i sin tur hamnar på middagsbordet.

Barn är särskilt känsliga

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror dels på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, inte är färdigutvecklade och om skador uppstår i ett tidigt utvecklingsskede kan det få livslånga konsekvenser. Barn beter sig också annorlunda jämfört med vuxna och blir därför mer exponerade för kemikalier. De äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek. Mindre barn utforskar världen krypande och de suger och tuggar på saker för att uppleva dem.

Särskilt farliga ämnen ska fasas ut

Ämnen som har särskilt farliga egenskaper ska enligt miljömålet Giftfri miljö inte finnas i nyproducerade varor. Trots detta hittas hela tiden varor som innehåller särskilt farliga ämnen. Exempel som uppmärksammats är leksaksbilar som innehåller bly, badmadrasser som innehåller fortplantningsstörande ftalater, kläder som innehåller allergiframkallande ämnen och byggvaror som innehåller cancerframkallande ämnen.

Kemikalieappen

Genom att ladda ner kemikalieappen från Sveriges Konsumenter Länk till annan webbplats. kan du som privatperson scanna produkter/varor för att se om några farliga ämnen förekommer i den.

Senast uppdaterad: