Tvätta bilen

Foto från Pexels

Tvätta bilen i en anläggning för biltvätt. Tvätta inte bilen på garageuppfarten, gatan eller andra hårda ytor eftersom miljön kan ta skada.

Tvättvatten från tvätt av fordon klassas som miljöfarligt, eftersom vatten från fordonstvätt innehåller föroreningar som är skadliga för miljön. Om du tvättar din bil på egen hand, är du skyldig att se till att miljöpåverkan från tvätten blir så liten som möjlig.

Tvätta inte bilen på gatan!

Att tvätta bilen på gatan, garageuppfarten eller annan hårdgjord yta i närhet av en dagvattenbrunn är aldrig bra för miljön. Tvättvattnet, som förutom tvättkemikalier även innehåller olja och tungmetaller, rinner rakt ut till närmsta vattendrag i ditt närområde, helt utan föregående rening. Förorenat tvättvatten är skadligt för livet i vattnet och många av ämnena bryts inte ner i naturen, utan blir kvar där under lång tid och kan spridas till känsliga dricksvattentäkter.

Åk till en tvättanläggning

Ur miljösynpunkt är det bäst att tvätta ditt fordon i en anläggning för biltvätt eller i en ”gör det själv-hall”. På dessa anläggningar ställer vi krav på rening av tvättvattnet. Dessutom leds tvättvattnet vidare till ett reningsverk för ytterligare rening, vilket inte är fallet om du tvättar bilen hemma.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Det finns idag miljömärkta bilvårdsprodukter som du kan använda i en ”gör det själv-hall”. Att använda dessa istället för mer miljöfarliga produkter minskar riskerna för hälsan och miljön samtidigt som kemikalierna uppfyller kvalitetskraven. Anpassa din kemikalieanvändning efter behov, överdosera inte. Ett annat bra sätt att minska kemikalieanvändningen är att vaxa bilen med ett miljöanpassat vax. Därefter räcker det ofta med att spola av bilen med vatten för att få den ren.

Fordonstvätt hemma

Om du sköljer av din bil hemma någon enstaka gång, ska du undvika att använda kemikalier och högtryckstvätt och se till att hålla dig på en gräsmatta eller en grusplan. När du sköljer av din bil på en gräsmatta eller grusplan, infiltreras tvättvattnet i marken, där en del av föroreningarna kan brytas ner. Du måste tänkta på att välja en plats långt bort från dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Detta då det råder förbud för all tvätt av bilar, båtar, andra motorfordon och arbetsmaskiner på platser, där det finns risk för att ytvattentäkter eller grundvattentäkter påverkas negativt.

Senast uppdaterad: