Vedeldning

Foto: Sofia Engzell

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning.

Elda på rätt sätt

Vid felaktig eldning kan oförbrända föroreningar såsom kolväten och sot bildas, som har negativa effekter på både klimatet och människors hälsa. Människor i den närmaste omgivningen kan då klaga över irritation av luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot.

Rök från eldning kan ta sig in i en bostad via mekaniska ventilationssystem. Därför är det viktigt att lära sig att använda bränslet och elda i sin panna eller kamin, så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen minimeras. I broschyrerna ”Elda rätt”, ”Tänd i toppen” och ”Vad kommer ur skorstenen” får du tips och information om hur du eldar på bästa sätt.

Trivseleldning, det vill säga vedeldning i kamin som komplement till den huvudsakliga värmekällan, får normalt bara förekomma ett par dagar i veckan och några timmar åt gången. Var ditt hus ligger och din förmåga att elda störningsfritt avgör om du kan elda mer.

Om du störs av grannens vedeldning

Om du störs av vedeldning ska du i första hand kontakta den som eldar. Om ni inte kan lösa problemet tillsammans kan du kontakta oss på Miljöförbundet. Om det visar sig att klagomålet är befogat kommer vi att ställa krav på att rimliga åtgärder vidtas.

Länk till klagomålsblankett

Senast uppdaterad:

Privatpersoner