Hushållsavfall

Påsar för sortering av komposterbart avfall

Foto: Monica Malmberg

Som hushåll är du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning. Även farligt avfall ska sorteras ut från övrigt avfall. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall, även kallat kommunalt avfall, är det avfall som uppstår i det dagliga livet i hemmet eller i företaget. I begreppet avfall från hushåll ingår exempelvis matrester, förpackningsmaterial, kuvert, blöjor, pappershanddukar, städsopor, skrymmande avfall, överblivna läkemedel, färg- och kemikalierester, el-avfall, latrin och slam. Även det avfall som uppkommer i personalutrymmen på företag räknas som hushållsavfall.

Hämtning av hushållsavfall

Västblekinge Miljö AB (VMAB) har ansvar för hämtning av hushållsavfall i Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner. Samtliga fastighetsägare i Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommun ska lämna sitt hushållsavfall till Västblekinge Miljö AB (VMAB).

Har du frågor om hämtning av ditt hushållsavfall, abonnemang eller faktura ska du kontakta VMAB.

Här kan du läsa mer:

Senast uppdaterad: