Köpa hus med enskilt avlopp

När du köper ett hus med enskilt avlopp övertar du ansvaret för den befintliga avloppsanläggningen. Inför ditt köp bör du ta reda på vilken typ av avloppsanläggning som finns och om den är godkänd.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. En avloppsanläggning kräver skötsel och underhåll i varierande omfattning. Ett enskilt avlopp har också en begränsad livslängd. Om avloppet behöver göras om kan det innebära stora kostnader, som du bör ta med i din beräkning inför husköpet.

Inför husköpet kan det vara bra att ta reda på:

  • Vilken typ av avloppsanläggning som finns
  • Hur anläggningen fungerar
  • Hur anläggningen ska skötas
  • Om det finns tillstånd för anläggningen

Om du är osäker på vilket avlopp som finns på fastigheten kan du höra av dig till oss för att se vad vi har för uppgifter i våra register. I vissa fall finns dock äldre tillstånd arkiverade hos respektive kommun och inte hos oss.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner