Provtagning av dricksvatten

Miljöförbundet kan förmedla vattenprover till ett ackrediterat laboratorium. Då hämtar du provtagningsflaskor hos oss och vi skickar iväg de fyllda flaskorna.

Dricksvattenanalyser

Pris för analyser (inkl. moms)

  • Mikrobiologisk normal analys 150 kr (enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
  • Kemisk normal analys 471,25 kr (enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
  • Metaller i brunnsvatten 181,25 kr (Analysen omfattar metallerna aluminium, antimon, arsenik, kadmium, krom, bly, nickel, selen och uran, som inte ingår i kemisk normal analys.)
  • Komplett paket 537,50 kr (Omfattar alla ovanstående parametrar, alltså mikrobiologisk och kemisk normal analys samt metaller i brunnsvatten)
  • Radonanalys 101,25 kr (rekommenderas för borrad brunn)

Hämta provtagningsflaskor

Provtagningsflaskor kan hämtas på följande platser vardagar under kontorstid:

  • Miljöförbundet Blekinge Västs kontor i Sölvesborg, Klostergatan 1, tel 0456- 81 60 00
  • Medborgarcenter i kommunhuset i Olofström, Östra Storgatan 5, tel 0454-93 000. Prov som lämnas i Olofström måste lämnas kylda. Fråga efter kylväska när du hämtar flaskor.

Lämna in vattenprover

Vattenprover kan lämnas på följande platser och tider:

Sölvesborg

  • Torsdagar mellan klockan 8:00-12:00 på Miljöförbundets Blekinge Väst kontor i Sölvesborg, Klostergatan 1, tel 0456- 81 60 00. Observera - ingen inlämning dag före helgdag.

Olofström

  • Torsdagar mellan klockan 8:00-12:00 på Medborgarcenter i kommunhuset i Olofström, Östra Storgatan 5, tel 0454-93 000. Medborgarcenter måste informeras före klockan 8:30 innevarande torsdag om du avser att lämna ett prov. Observera - ingen inlämning dag före helgdag. Prov som lämnas i Olofström måste lämnas kylda. Fråga efter kylväska när du hämtar flaskor.

Spädbarnsprov

Hushåll som är permanentboende på fastighet med egen brunn i Sölvesborgs, Karlshamns eller Olofströms kommun och som väntar barn, eller har barn under 1,5 års ålder, kan få ett kostnadsfritt ”spädbarnsprov”. ”Spädbarnsprov” omfattar analys av bakterier (mikrobiologisk analys) samt nitrat, fluorid och koppar. Observera att spädbarnsprovet inte omfattar analys av samtliga kemiska parametrar. Om du inte tidigare gjort en fullständig kemisk analys av ditt brunnsvatten, rekommenderar vi att du gör det.

Om du har en borrad brunn rekommenderar vi även att du tar ett radonprov. De analyser som inte ingår i "spädbarnsprov" får du själva bekosta.

Vad gör man om man har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunniga för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas.

För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Man ska komma ihåg att vid en analys kan vissa ämnen ge anmärkningar på vattenkvaliteten, utan att det innebär att vattnet är skadligt för hälsan. Det kan t.ex. gälla höga kalk- eller järnhalter i vattnet. Höga halter av dessa ämnen kan ge avlagringar i ledningsnäten, påverka tvätt och disk samt påverka olika hushållsapparater, som kommer i kontakt med vatten.

Senast uppdaterad: