Temperatur

Om du har problem med temperaturen i din lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetens ägare. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet kan du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Allmänna råd om temperatur inomhus

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS (2014:17) finns riktvärden för vilka temperaturer som är tillåtna i bostäder. De allmänna råden gäller för allmänna bostadsutrymmen, till exempel kök, vardagsrum, sovrum och badrum.

De allmänna råden gäller inte vid extrema väderförhållanden. Det kan under kortare perioder, framförallt i början av hösten, finnas några dagar eller veckor då temperaturen inomhus inte når upp till 20 grader. Detta är helt normalt då det ofta tar en viss tid innan värmesystemet kommer igång ordentligt. Miljöförvaltningens generella bedömning är att varm lägenhet under sommarmånaderna är en tillfällig störning.

I de allmänna råden anges riktvärdena för temperatur i så kallad operativ temperatur. Den operativa temperaturen mäts med en särskild termometer. Med operativ temperatur menas medelvärdet av lufttemperaturen och strålningstemperaturen från omgivande ytor (golv, väggar, fönster).

Vad säger väggtermometern?

Med en vanlig väggtermometer kan man göra en så kallad indikerande mätning av lufttemperaturen på den plats där termometern är placerad. Placera då helst inte termometern i ett fönster eller på en yttervägg. En vanlig termometer tar inte hänsyn till den så kallade strålningstemperaturen från väggar, golv och tak och är på så sätt inte samma som mätning av den operativa temperaturen.

Visar väggtermometern 20 grader innebär det oftast att du har en acceptabel inomhustemperatur.

Vad kan jag själv göra?

Vid höga inomhustemperaturer

  • Rulla ner persienner och dra för gardiner under varma dagar. Det är ditt eget ansvar som hyresgäst att sätta upp persienner och/eller gardiner om detta inte finns.
  • Hålla fönster och dörrar stängda under dagen och vädra kraftigt när solen gått ned och luften svalnat av.
  • En fläkt kan ge svalka för stunden, då den får luften att cirkulera bättre.

Vid låga inomhustemperaturer

  • Se till att inte placera möbler eller tunga gardiner framför element då detta hindrar värmen att cirkulera i rummet.
  • Hålla tilluftsventiler öppna. Annars tränger luft in genom otätheter kring fönster, dörrar och i väggar, vilket har en avkylande effekt. Luft som kommer in via tilluftsventilerna värms normalt upp av element.
  • Placera soffor och sängar mot innerväggar då dessa är varmare än svala ytterväggar.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner