Skadedjur

Djur eller insekter klassas som ohyra och skadedjur när de finns på en olämplig plats i olämpligt stort antal. De kan då göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror, flugor och vägglöss är exempel på insekter som vi brukar kalla ohyra

Skadedjur i lagstiftningen

Med skadedjur avses djur som orsakar problem för människor på något sätt. Det kan
t ex vara råttor och vissa fåglar. De flesta ger dock inte upphov till det som miljöbalken avser med olägenhet för människors hälsa.

Enligt miljöbalken ska bostäder och andra lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Syftet är att förhindra olägenhet för människors hälsa, det vill säga en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Förebygga och åtgärda

Vem har ansvar?

Var och en måste tänka på att inte sprida mat eller ställa sopor så att de drar till sig skadedjur. Det är dock främst fastighetsägarens ansvar att se till att problem med skadedjur och ohyra inte uppstår, samt att vidta åtgärder om det trots allt blir problem.

Skadedjur i lägenhet

Bor du i lägenhet och upptäcker ohyra inomhus, eller anser att det finns djur kring din bostad som orsakar olägenhet, ska du i första hand ta kontakt med din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att göra något åt problemen och se till att sanering utförs om det behövs. Om problemen ändå kvarstår, kan du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Skadedjur i villa

Om du äger ett enfamiljshus och har fått problem med ohyra, eller till exempel har råttor i ditt hus eller din trädgård, ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om skadedjursförsäkring ingår i din villa- och hemförsäkring. I så fall brukar försäkringsbolaget i sin tur kontakta ett saneringsföretag. Saneringsföretaget sköter saneringen och kan hjälpa till med att förebygga framtida problem.

Saknas skadedjursförsäkring får du själv kontakta ett saneringsföretag.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner