Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring, t ex trä, smuts och damm, kan mögel börja växa. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskador på väggar, tak eller golv, eller en otillräcklig ventilation.

Hittar man onormal mögelförekomst i sin lägenhet, d.v.s. synlig mögeltillväxt eller känner mögellukt, ska man kontakta fastighetsägaren. Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera om det finns fukt- och mögelskador, och att åtgärda dessa. Om man inte får någon hjälp av fastighetsägaren kan man vända sig till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Mindre partier av svarta prickar på fogar i badrummet bedöms dock inte som en risk för människors hälsa. För att undvika mikrobiell påväxt i badrum, kan du städa fogar och ytskikt noggrant varje vecka samt torka av väggar och golv efter dusch och bad. Om badrumsdörren hålls öppen efter dusch eller bad, vädras fukten ut fortare.

Du kan kontrollera att frånluftsventilationen i badrummet fungerar genom att sätta en bit toalettpapper framför badrummets ventilationsdon. Om pappret inte sugs fast, kan det vara fel på ventilationen.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner