Ventilation

God ventilation är en förutsättning för att du ska må bra i din bostad. Ventilation behövs för att transportera ut fukt, lukt och värme samt byta ut den gamla luften mot ny och fräsch.

Olika typer av ventilation

Det finns olika typer av ventilationssystem. De vanligaste är självdrag, mekanisk frånluft och mekanisk från- och tilluft. Tilluftsdon ska finnas i sovrum och vardagsrum. Frånluftsdon ska finnas i kök, toalett och tvättstuga.

Vem har ansvar?

Fastighetsägaren ansvarar för att sköta ventilationssystemet så att det fungerar som det ska. Om du upplever att ventilationen är dålig i din lägenhet, kontakta först hyresvärden eller fastighetsägaren. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet kan du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Det finns regler för ventilation i bostäder, bl.a. krav på återkommande, obligatoriska ventilationskontroller (OVK) i flerfamiljshus. Det är byggnadsnämnden som kontrollerar att fastighetsägaren utför OVK.

Vad kan jag själv göra?

  • Vädra ofta, snabbt och effektivt med tvärdrag.
  • Se till att tilluftsventiler är öppna.
  • Rengöra tilluftsdon, frånluftsdon och filtret i köksfläkten från damm och smuts så att de inte täpps igen. Många ventilationsdon kan enkelt plockas isär och diskas rena med diskmedel och vatten.
  • Göra en enklare kontroll av frånluftsflödena i kök och badrum genom att hålla en bit papper vid donen och se om det fastnar.
  • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren, eftersom det kan försämra grannarnas ventilation.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner