Fritidsbåtar och akrylatbensin

Foto: Sofia Engzell

En miljöbov till sjöss är de gamla tvåtaktsmotorerna som kräver oljeblandad bensin. De släpper ut ungefär en tredjedel helt oförbränd bensin i vattnet och i luften. Men det är enkelt att minska dessa utsläpp!

Utsläpp från båtmotorer

 De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är tvåtaktsmotorer. De avger olja, farliga avgaser och en del av oljan går rakt ut i vattnet. En stor del av utsläppen från dessa motorer sker i grunda områden och påverkar fisk och andra organismer negativt.

Välj alkylatbensin och miljöanpassad olja

Alkylatbensin är ett miljövänligt val för tvåtaktare. Genom att använda alkylatbensin och miljöanpassad tvåtaktsolja minskar du utsläppen av miljöfarliga ämnen. Det är också bättre för din egen hälsa, för ditt båtliv och för naturen. Med alkylatbensin i en äldre utombordare kan man minska de skadliga utsläppen med hela 80–90 procent.

Miljövinsten med att gå över till alkylatbensin är extra stor om man brukar köra i vikar och grunda vatten, där ekosystemet är särskilt känsligt. Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle. Den innehåller inte bly eller svavel och i stort sett inga av de skadligaste aromatiska kolvätena, till exempel bensen.

Se över din motor

Serva din båtmotor regelbundet och byt ut slitna eller trasiga delar, så motorn inte läcker bränsle eller avgaser. Samtidigt går den jämnare och bättre och drar mindre bränsle. Det finns även mer miljöanpassade utombordsmotorer, såsom fyrtaktsmotorer, som har mycket lägre utsläpp. Tänk på att även ditt körsätt påverkar bränsleförbrukningen och dina utsläpp. Undvik tomgångskörning och sänk hastigheten i hamnar och i grunda vikar!

Senast uppdaterad:

Privatpersoner