Båtbottenfärger

Havstulpaner, alger och musslor växer sig fast på båtskroven och kan medföra att båten bli svårmanövrerad, tappar fart och drar onödigt mycket bränsle. För att minska påväxten målas båten ofta med båtbottenfärger.

Godkända produkter

Historiskt sett har båtbottenfärgerna innehållit höga halter av ämnen som t.ex. tributyltenn (TBT), koppar, irgarol, isotiazolin och zinkpyrition och dessa ämnen har visat sig vara mycket skadliga för vattenlevande organismer. Reglerna för båtbottenfärger har med tiden skärpts och bland annat är alla färger som innehåller tennföreningar numera förbjudna och halten av andra ämnen har minskat. Alla båtbottenfärger som motverkar påväxt på kemisk eller biologisk väg måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas eller användas. Vid godkännandet fastställs också var färgen får användas t.ex. på väst- eller ostkusten. Lista över godkända båtbottenfärger hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida. De färger som verkar på fysikalisk väg, t.ex. genom att ge skrovet en glatt yta som gör det svårt för påväxtorganismerna att få fäste, behöver däremot inte godkännas.

Miljövänliga alternativ

Se till att inte använda förbjudna produkter och acceptera inte erbjudande om att köpa fartygsfärger eller importerade produkter som innehåller giftiga ämnen vilka är förbjudna i Sverige. Kom ihåg att det är totalförbjudet att använda produkter som innehåller organiska tennföreningar. Att en färg är godkänd eller verkar på fysikalisk väg och därmed inte behöver godkännas innebär inte att färgen inte är skadlig för miljön. Om möjligt är det bäst att inte använda någon färg alls utan istället motverkar påväxt på mekanisk väg genom att t.ex. tvätta båten i en båttvätt 2-3 gånger under säsongen.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:

Privatpersoner