Taxor år 2023

Från 1 januari 2022 har miljöförbundet en ny taxemodell. En stor del av tillsynen debiteras i efterhand. Våra taxor inom olika tillsynsområden finns nedan. I prislistan finns prisuppgifter för våra vanligaste ärendetyper år 2023.

Timkostnad

År 2023 är Miljöförbundets timkostnad 1 055 kr.

Prislista

Kopiering av allmänna handlingar

Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Lag om sprängämnesprekursorer

Tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel

Livsmedelslagstiftning

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Strålskyddslagen

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet