Vattenverksamhet

Vattenverksamhet kan kräva att man gör en anmälan till länsstyrelsen eller söker tillstånd. Exempel på vattenverksamheter är dikning/markavvattning, utfyllnad i ett vattenområde, att bygga, ändra eller riva något i ett vattenområde (till exempel en pir, brygga eller damm) samt att avleda grundvatten.

Vattenverksamhet regleras i 11 kapitlet i miljöbalken. Mer information om vattenverksamhet och hur du gör en anmälan eller söker tillstånd finns på länsstyrelsens Blekinge län webbplats.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter