Kemiska produkter

Det används ett stort antal kemikalier i samhället idag, både i hemmet och yrkesmässigt, t ex lösningsmedel, färger, rengöringsmedel och oljor. En del av dessa produkter innehåller ämnen som är miljö- och hälsofarliga.

När det är möjligt ska kemiska produkter bytas ut mot mindre farliga produkter för att skydda människor och miljö. Detta är den så kallade produktvalsprincipen i miljöbalken. Tänk på att produktvalsprincipen inte bara avser en yrkesmässig försäljning eller användning, regeln omfattar också dig som privatperson. Även om just din användning av kemikalier är liten, så bidrar den till att stora mängder kemikalier hanteras i samhället.

Senast uppdaterad: