Användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt

Om bekämpningsmedel ska användas inom skyddsområde för vattentäkt krävs särskilt tillstånd av Miljöförbundet. Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel, med tillhörande allmänna råd 2000:7 om tillståndsprövningen.

Traktor, som sprider bekämpningsmedel på gröda.

Vid användning av bekämpningmedel gäller också blanda annat produktvalsprincipen i miljöbalken. Detta innebär att du som verksamhetsutövare är ansvarig för att byta ut farliga kemiska bekämpningsmedel mot bättre alternativ.

Ansökan om tillstånd

Ansökan ska vara Miljöförbundet tillhanda i så god tid som möjligt dock senast januari det året användning av preparat planeras att användas inom vattenskyddsområde. För snabbare handläggning av ärendet är det bra om ansökan är så detaljerad som möjligt. I ansökan ska även preparatets registreringsnummer redovisas samt substanser. Karta på vilka fält som ska bekämpas ska bifogas ansökan. Ansökningsblankett hittar du på denna sida Öppnas i nytt fönster..

Sprutjournal

Vid spridning av bekämpningsmedel ska anteckningar föras i en sprutjournal. Här finns en mall för vad en sprutjournal ska innehålla.

Senast uppdaterad: