Bekämpningsmedel

En ny förordning om bekämpningsmedel trädde ikraft den 15 juli 2014. Förordningen innebär bland annat förändringar av vilka användningsområden som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Blanketterna är från och med 25 juli reviderade så att förändringarna framgår av blanketterna. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa mer om den nya förordningen, se under relaterade länkar nedan. Där finns även en länk till förordningen.

Blanketter

Senast uppdaterad: