Hälsoskydd

Foto av Emily Rose från Pexels

Miljöförbundets hälsoskyddsarbete görs bland annat genom tillsyn av olika lokaler, anläggningar och verksamheter, men också på andra sätt genom förebyggande arbete.

Hälsoskyddstillsyn

I praktiken innebär arbetet bland annat tillsyn av skolor, förskolor, bassängbad, strandbad och hygieniska verksamheter (tatuering, fotvård, piercing, akupunktur) tillfälliga boenden, hårvård, massage, idrottsanläggningar med flera. Hälsoskyddsarbetet innebär även inomhusrelaterade ärenden, exempelvis klagomål på buller, fukt, mögel, ventilation, temperatur eller lukt.

Anmälningspliktiga verksamheter

Vissa hälsoskyddsverksamheter är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) eller enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5). Om du startar en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan, blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Anmälningspliktiga verksamheter ska skriftligen anmälas till Miljöförbundet senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. Därefter debiterar vi en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Anmälningsplikt gäller för följande verksamheter:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, (t.ex. fotvård, tatuering, piercing, microblading, microneedling, wetcupping),
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor,
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Solarier och artificiella solningsanläggningar

Verksamheter utan anmälningsplikt

Lokaler för kroppsvård, hårvård, idrott, tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande behöver inte anmälas. Miljöförbundet har ändå ett tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig relevant kunskap och att känna till gällande regler.

Egenkontroll

Kravet om egenkontroll gäller alla verksamheter (26 kap. 19 § miljöbalken). Egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen ska även säkerställa att verksamheten följer de lagkrav som finns. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Att tänka på

Det kan finnas fler lagstiftningar som påverkar din verksamhet. Bland annat kan det krävas bygglov/bygganmälan för din lokal och lokalen ska uppfylla brandsäkerhetskraven.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter