Saneringsintyg för fartyg

Miljöförbundet Blekinge Väst ansvarar för utfärdandet av saneringsintyg för fartyg i Karlshamns och Sölvesborgs hamnar. För beställning av inspektion kontaktar du Miljöförbundet Blekinge Väst i så god tid som möjligt.

Besiktningsuppdrag utförs vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Beställning bör ske senast två dagar före besiktning. Uppdrag med kortare varsel än två dagar eller på andra tider än vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00, utförs i mån av att personal finns tillgänglig.

För beställning av inspektion kontaktar ni oss på något av nedanstående telefonnummer.

  • Per-Ola Persson: 0456-81 67 82
  • Miljökontoret: 0456-81 60 00 (växel)

Vid beställning önskar vi få kopia av det senaste saneringsintyget skickat via e-post till oss på miljokontoret@miljovast.se

Avgift

Avgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Normal handläggningstid för utfärdande av saneringsintyg är 2,5-3 timmar. Detta inkluderar inspektionstiden, restiden samt den administrativa tiden för ärendet.

För en förlängning av nuvarande saneringsintyg (max 1 månad) tas avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid.

Information om aktuell timkostnad finns på sidan miljöförbundets taxa.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter